- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียนได้ที่นี่
- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาได้ที่นี่

 E-Mail
 Password
ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบโรงเรียน
  ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเขตพื้นที่
18 มิถุนายน 2559
- ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้ว
 1. ไปที่เมนู "ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล" คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" โปรแกรมจะยกเลิกการยืนยัน
 2. ไปที่เมนูที่ต้องการแก้ไข แล้วดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 3. เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ กลับไปยืนยันอีกครั้ง
 
 
จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบขณะนี้ 1  ผู้ใช้งาน