- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียนได้ที่นี่
- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาได้ที่นี่

 E-Mail
 Password
ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบโรงเรียน
  ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเขตพื้นที่
12 กรกฎาคม 2560
- ดาวน์โหลดผลการประมวลผลข้อมูลได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2560
- ปิดระบบการรายงานเพื่อประมวลผลข้อมูล จนกว่าจะแล้วเสร็จ
12 มิถุนายน 2560
- เปิดระบบให้รายงานข้อมูล โดยโรงเรียนและเขตพื้นที่สามารถรายงานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
- การรายงานนั้นทุกขอให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ทุกหน่วยงาน (ยกเลิกการลงทะเบียนปีการศึกษา 2559)
- หนังสือแจ้งการรายงานที่ ศธ 04229/612 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 60 คลิกเพื่อเปิด
- ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้ว
 1. ไปที่เมนู "ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล" คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" โปรแกรมจะยกเลิกการยืนยัน
 2. ไปที่เมนูที่ต้องการแก้ไข แล้วดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 3. เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ กลับไปยืนยันอีกครั้ง
 
 
จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบขณะนี้ 4  ผู้ใช้งาน