กรุณาเลือกเขตพื้นที่  
สพม. เขต 1
     
รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนรูปแบบที่ 1รูปแบบที่ 2รูปแบบที่ 3รูปแบบที่ 4โรงเรียนยืนยันเขตยืนยัน
1010720039สวนกุหลาบวิทยาลัย29160011
1010720079ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์0230011
1010720102ไชยฉิมพลีวิทยาคม0011210011